Personal

Henrik Nord

VD & ansvarig verkstad

Susanne Nord

Försäljning & Administration

Jan-Åke Larsson

Verkstad

Nils Borgström

Verkstad

Francois Travert

Verkstad

Linnea Nord

Uthyrning & hästverksamhet