Försäkringsärenden

Vi samarbetar med flera försäkringsbolag

Om du råkar ut för en olycka med din transport – påkörd, självförvållat eller olyckshändelse där hästen orsakat skadan, oavsett vilket så kan vi hjälpa dig att ta hand om hanteringen och bistå dig i rapporteringen till ev försäkringbolag. Vi samarbetar i dag med flera försäkringsbolag i försäkringsärenden och detta oavsett trailerns fabrikat och märke. Vid reparation har vi själv verkstad för hantering/ reparation av skadan.

Efter att du rapporterat skadan till ditt försäkringsbolag så tar vi hand om resten dvs besiktar, värderar och rapporterar din skada till ditt försäkringsbolag genom deras egna system, CABAS för en oftast snabb och effektiv hantering. Vi får sedan ett beslut om antingen reparation eller inlösen vilket vi meddelar Er. Om vagnen ska repareras erbjuder vi fri lånevagn under reparationstiden. Vid inlösen kanske vi kan finna en alternativ vagn bland de begagnade eller nya vagnar vi har för påseende på gården.

Vårt och ditt försäkringsbolags främsta önskan att du som kund alltid känner att du blivit korrekt behandlad och fått den bästa service.